Drukuj

logo srow

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI


Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.


Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na  poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć  można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak corocznie z okazji Dnia Ziemi zapraszamy uczniów szkół, przedszkoli, jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy (sołectwa, stowarzyszenia  i instytucje), do wzięcia udziału w akcji NASZ CZYSTY NASIELSK i do uporządkowania swojego otoczenia i miejsc publicznych. W 2017 roku akcję sprzątania prowadzimy od dnia 10 kwietnia do dnia 22 kwietnia. Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału w akcji zapewniamy worki, rękawice oraz odbiór zgromadzonych odpadów.

Zdajemy sobie sprawę, że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspólnie posprzątamy, to później wspólnie będziemy też dbać o nasz mały nasielski kawałek Ziemi.

Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 206 i 201), telefonicznie: 23/69-33-101, 23/69-33 077 lub mailowo: (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników oraz uzgodnić ilość worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich