informacjaJakim powietrzem oddychamy w Nasielsku to czujemy każdego dnia, szczególnie w dniach z dużą wilgotnością i dniach bezwietrznych. Nie potrzebujemy żadnych czujników żeby wiedzieć, że nasze zdrowie oraz zdrowie naszych bliskich jest zagrożone.

 

Narzekamy na złe samopoczucie, choroby, na koszty leczenia, ale nie dociera do nas, że np. spalanie odpadów w domowych paleniskach, to najdroższa z metod ich zagospodarowania.

Na chwilę obecną jedynym czujnikiem zapylenia powietrza zainstalowanym w Nasielsku, widocznym na mapie Polski jest czujnik zamontowany w Firmie BRIX  w Kosewie nr 134. Firma produkująca kostkę brukową w listopadzie 2017 roku, przyłączyła się do globalnej sieci czujników LookO2.

Pomiary w Nasielsku widoczne pod adresem:

http://looko2.com/heatmap.php

Zagrożenie pyłem zawieszonym w powietrzu opisywane jest głównie dwoma wskaźnikami PM2,5 oraz PM10

W Polsce dopuszczalne stężenie średnie roczne określone jest na poziomie 25 µg/m3 z poziomem docelowym od stycznia 2020 roku obniżonym do wartości 20 µg/m3.

Wskaźnik PM2,5 opisuje zawartość cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył PM2,5  składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Jest to mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych; może zawierać:  metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym dioksyny. Pył zawieszony w powietrzu utrudnia wymianę gazową, podrażnia naskórek i śluzówkę. Cząstki o takim rozmiarze przenikają do krwioobiegu człowieka. Powodują wzrost ilości zachorowań na choroby układu krążenia i dróg oddechowych. Wynikiem ich działania są choroby serca, rak płuc, rak gardła i krtani. Mogą wpływać na mechanizm układu autoimmunologicznego.

Każde stężenie pyłu PM2,5 oddziałowuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Na portalach Inspekcji Ochrony Środowiska GIOŚ i WIOŚ odnaleźć można informację o stężeniu pyłu PM2,5. Najbliżej Nasielska jest tylko jedna stacja automatyczna,  monitorująca stężenie pyłu PM2,5  zlokalizowana w Legionowie przy ulicach Zegrzyńskiej. Aktualne wartości stężeń pyłów dostępne są pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/measuringstation

lub pod adresem:

http://powietrze.zm.org.pl.  

Przypominamy również o obowiązującej uchwale antysmogowej dla Mazowsza:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/uchwala-antysmogowa-5

oraz o możliwości uzyskania dotacji w ramach programu Czyste powietrze: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu