W załączeniu publikujemy list Prezesa Kasy Roliczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adam Sekścińskiego do rolników dot. możliwości uzyskania pomocy w związku z poniesionymi przez rolników stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 roku.

list do rolnikow