informacja srow www

Kto i na jakie zadania może skorzystać z programu „Czyste powietrze”??
 W podstawowym poziomie dofinansowania z programu mogą skorzystać beneficjenci, których dochód na osobę nie przekracza 100 tysięcy złotych (PIT-37)‼
 
W podwyższonym poziomie dofinansowania od 1 lipca 2021r ‼ osoby , których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego . nie przekracza kwoty:
a) 1 563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
( w przypadku korzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania należy pobrać stosowne zaświadczenie o dochodach z MOPS-u)‼
Z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” można skorzystać na:
- wymianę źródła ciepła ( obowiązkowo jeżeli Beneficjent chce skorzystać z dotacji na inne cele). Źródło ciepła musi spełniać wymogi ekoprojektu.
 
Po 1 lipca 2021 r. można złożyć wniosek na dofinansowanie zakupu kotła na węgiel i na ekogroszek - pod warunkiem rozliczenia dotacji do 31 grudnia 2021r. ‼‼
- instalację źródła ciepła i zakup wyposażenia i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wymianę stolarki okiennej , drzwi zewnętrznych i bram garażowych (Uwaga‼ muszą one spełniać wymogi określone w warunkach technicznych, współczynnik przenikania ciepła U w oknach fasadowych nie większy niż 0,9 W/(m2K), w oknach połaciowych 1,1 W/(m2K), drzwiach 1,3 W/(m2K) , drzwi/bramy w garażach ogrzewanych 1,3 W/(m2K)). Wyposażenie spełniające wymagane współczynniki jest drogie, dlatego doradzamy zrobić rozpoznanie cenowe rynku.
- termomodernizację budynku ( uwaga: na stronie programu www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się kalkulator grubości izolacji – wylicza on wymaganą grubość docieplenia) – radzimy skorzystać z kalkulatora, gdyż wyliczana w programie grubość docieplenia jest najczęściej dużo wyższa niż zakłada mieszkaniec. Co może się wiązać z dużo wyższymi kosztami niż zakładaliśmy‼
 
Dla budynku oddanego do użytkowania po 2013 roku nie można skorzystać z termomodernizacji‼
- instalację fotowoltaiczną
- pompę ciepła
- kolektory słoneczne
- wykonanie audytu energetycznego – nie jest wymagany.
 
Dotacja może wynosić do 30 tysięcy złotych dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 tysięcy złotych dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Obecnie jest możliwość złożenia tylko jednego wniosku ( na wszystkie planowane działania) należy więc przemyśleć co zamierzamy zrobić i co jesteśmy w stanie wykonać. Czas na zrealizowanie prac – 30 miesięcy.
Podpisany wniosek spełnia warunki umowy i traktuje się go jak podpisaną umowę z Beneficjentem.
Dotację można rozliczyć w trzech transzach – pierwsza zawsze po wymianie źródła ciepła, jeżeli wymiana była konieczna.
 
🍀Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🍀