Drukuj

informacja1Publikujemy obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust.1 Prawo ochrony środowiska, tj. dla obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

pdf 

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Dokumenty dotyczące uchwały dostępne tutaj: https://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,39787,6984819.html