Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

W imieniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagielońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10:00.

W toku spotkania przedstawione zostaną szczegóły prac związanych z opracowaniem projektu ww. uchwały.

 

pdf  Obwieszczenie