Burmistrz Nasielska pod koniec kwietnia br. zamierza ogłosić trzy konkursy na „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”, „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu aranżacji swoich posesji czy balkonów.

W ocenie ważne będą min. takie kryteria jak:

  • gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
  • gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków,przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  • zieleń i mała architektura.

Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.

KONKURS EKO