KONKURSY EKOLOGICZNE1Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję z ubiegłych lat, ogłaszamy konkurs pn. "Nasz Zielony Nasielsk" organizowany przez Burmistrza Nasielska, w trzech kategoriach:

 

  1. "Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk",
  2. "Najładniejsza posesję w Gminie Nasielsk", w tym:
    • gospodarstwo rolne,
    • działka rekreacyjna,
    • zabudowana nieruchomość,
  3. "Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk".

Wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów znalazły się zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcanie mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych.)

W ocenie równie ważne będą min. takie kryteria jak:

* gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
* gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków)
* zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 17:00 osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 27 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach, do przygotowywania aranżacji swoich posesji czy balkonów, a także zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół i podjęcie działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeń.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

pdf  Regulamin konkursu "Nasz Zielony Nasielsk"
 pdf  Druk zgłoszenia SOŁECTWO
 pdf  Druk zgłoszenia POSESJA
 pdf  Druk zgłoszenia BALKON
 pdf  Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Nasielska z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu pn. "Nasz Zielony Nasielsk"