ważna informacjaPrzypominamy Państwu, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin złożenia deklaracji CEEB ( deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych).

Na dzień dzisiejszy z naszej gminy zgłoszonych jest ok 1 500 obiektów, a w gminie mamy ich ok. 6 tysięcy!

Jak złożycie je Państwo w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego pod koniec terminu, to nie zdążymy ich wprowadzić do elektronicznej bazy, a za złożenie po terminie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przewidział kary.

Najlepiej i najszybciej można dokonać tego w wersji elektronicznej.

Źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych dotyczy: Deklaracja A.

 

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701&fbclid=IwAR0NdsW6YaDdcrlpuLNEYsFbLYpQDuQRgAO2-P2y7na5eWlgVrSDICJAS9M

Logowanie do aplikacji gdzie składa się deklarację:

https://ceeb.gov.pl/

Po kolei klikamy:

Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację (na granatowym tle)

Wybierz sposób logowania:

- Profil Zaufany,

- e- dowód,

- przez bankowość elektroniczną.

Wypełniać deklarację A (mogą zostać puste pola, jak czegoś nie wiemy)

Klikamy po kolej „dalej” do „Złóż deklarację”. Klikamy w Złóż deklarację – system pyta o kolejne potwierdzenie składania, trzeba kliknąć w „TAK ZŁÓŻ”.

 

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji CEEB.

wzór deklaracji 

Druki wersji papierowej (do pobrania w punkcie podawczym na parterze budynku) można złożyć w Urzędzie Miejskim, gdzie pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich służą pomocą przy wypełnieniu deklaracji, a także wprowadzają złożoną deklarację do elektronicznej bazy CEEB.

Pomoc telefoniczna: 23 69-33-077,

mailowo:

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich