informacja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przekazuje komunikat dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających  bulwy ziemniaków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw Unii Europejskiej o konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowań oraz odpowiednich dokumentów.
Jednocześnie informuję, o nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017r. poz.2138 ze zm.), która weszła w życie  od 1 stycznia 2019r. i dotyczy zaostrzenia m.in. nakładanych kar za naruszenie przepisów dotyczących obrotu ziemniakami.

pdf22  Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie