Komunikat w sprawie pożaru w Jaskółowie

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie działań podejmowanych przez WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w związku z pożarem odpadów na składowisku w m. Jaskółowo:

http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1331,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-29-cz.html


Na szczęście w pobranych próbkach powietrza nie wykryto obecności substancji niebezpiecznych w stężeniu zagrażającym środowisku.

Burmistrz Nasielska wyraża swoją wdzięczność i uznanie wszystkim służbom i osobom biorącym udział w tej trudnej akcji ratowniczej.