indeks

Miło nam poinformować Państwa, że dzięki staraniom Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy kolejną dotację na ochronę powietrza w Gminie Nasielsk.

W ubiegłych latach pozyskaliśmy dotacje na wymianę kilkudziesięciu źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i naszym mieszkańcom za niewielkie wkłady własne udało się wymienić piece na gazowe, czy na biomasę oraz otrzymać czujniki CO2 (obecnie nie ma już tego programu na dotacje dla JST).  Otrzymaliśmy dotację na opracowanie PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji), dotację na opracowanie PGN (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej- dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy zewnętrznych). Dotacje na czujniki jakości powietrza rozmieszczone w kilku punktach miasta i gminy oraz na tablicę obrazującą stan jakości powietrza w tych punktach umieszczoną na budynku Kina Niwa.

Z jakością naszego powietrza nie jest dobrze i w obecnym roku złożyliśmy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” wniosek na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

Inwentaryzacja jest objęta pomocą finansową w formie dotacji i może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Z rozpoznania cenowego i złożonych ofert wynikało, że w przypadku naszej gminy koszt może wynieść  150 tys. zł. Na taką kwotę został złożony wniosek i taka kwota dotacji została przyznana.

Wykonanie dokładnej inwentaryzacji indywidulnych źródeł ciepła będzie kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy jakości powietrza.

Przy okazji przypominamy o możliwości uzyskania dotacji z programu „Czyste powietrze” i że obowiązuje nas uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600),zgodnie z którą min:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 Wydział środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich