kosznasmieci

Burmistrz Nasielska informuje, że Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi bardzo szczegółowe kontrole dotyczące ilości osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kontrole prowadzone są w odniesieniu do ilości osób zameldowanych na danej nieruchomości, w oparciu o ilości pobranej wody, o dane z Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej czy też inne. Kontrole dotyczą każdej nieruchomości jednorodzinnej, a także każdej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnia i wspólnoty). Zdarza się, że mieszkanie jest wynajmowane i zamieszkuje w nim kilka osób, a zadeklarowana jest jedna osoba, albo wskazywane jest, że w mieszkaniu nikt nie zamieszkuje W takich przypadkach będzie brana pod uwagę przede wszystkim ilość pobranej wody.

Ściągalność należności za odbiór odpadów prowadzona jest w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i należności nie ulegają przedawnieniu przez okres pięciu lat wstecz. Wszystkich, którzy do chwili obecnej zapomnieli zgłosić osoby zamieszkujące, prosimy o jak najszybsze złożenie właściwej deklaracji z rzeczywistą datą wsteczną zamieszkiwania większej ilości osób. W przypadku nie złożenia właściwej deklaracji, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże większą ilość osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zostanie decyzją naliczona wyższa stawka opłat.

Naliczenie decyzją będzie oparte o wyższe stawki opłat, takie jak są należne  przy braku segregacji, czyli do 2020 r. 18 zł od osoby, a za 2020 rok 104 zł od osoby.

Nie ulega wątpliwości, że za osoby, które nie są wykazywane w naszej gminie jako wytwórcy odpadów, koszty ponosimy my wszyscy, którzy uczciwie wnosimy opłaty. Bez wątpienia ma to również wpływ na wysokość uchwalonej opłaty 26 zł od osoby. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2021 roku  i na pewno stawka będzie zależna od ilości zadeklarowanych osób.

                                                              Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich