indeks Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2295  znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 37 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk” oraz pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wniosek_pianowo_dz.18.pdf znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia . „Budowa instalacji  fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 18 obręb ewidencyjny Pianowo Bargły położonej w gminie Nasielsk”.