sprawdź czym oddychasz1Uprzejmie informujemy, że w ramach zadania pn. „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk” zrealizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” zakupiono i zainstalowano 7 sensorów pomiarowych oraz tablicę LED informującą o jakości powietrza na terenie Gminy Nasielsk.

 

Czujniki wskazują aktualny poziom zapylenia pyłami PM2,5 i PM10. Dzięki czytelnym infografikom mieszkańcy gminy łatwo sprawdzą bieżący stan powietrza w pobliżu swojego domu, pracy czy szkoły swojego dziecka.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia pomiarów czujników, jednocześnie mamy nadzieję, że zainstalowany system zwiększy świadomość mieszkańców, a co za tym idzie wpłynie na ograniczenie spalania odpadów w domowych paleniskach i zmianę systemów grzewczych na przyjazne środowisku. Mamy nadzieję, że w przyszłości czujniki przez okrągły rok będą świecić tylko na zielono!Na stronie https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10 mogą Państwo sprawdzić poziom zapylenia w siedmiu lokalizacjach na terenie gminy:

  1. Urząd Miejski w Nasielsku,
  2. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku,
  5. Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach,
  6. Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich,
  7. Szkoła Podstawowa w Cieksynie.

Tablica LED informująca o wynikach pomiarów ze wszystkich czujników została umieszczona na budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 12.
Wkrótce na stronie www.nasielsk.pl pojawi się również widget informujący o stanie powietrza we wszystkich lokalizacjach na terenie Gminy Nasielsk.

Uwaga:
Powyższe dane pomiarowe mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Przy prowadzeniu czynności administracyjnych i prawnych należy korzystać z informacji dotyczących oceny jakości powietrza, sporządzanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.


Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze na telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w Państwa okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Oprócz stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 – w aplikacji można sprawdzić aktualną temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne.
Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji, pozwalając również na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ. Poniżej przedstawiamy wygląd aplikacji.

wygląd aplikacji

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich