ikona

Możliwość zmniejszenia opłat za odbiór odpadów daje zagospodarowywanie odpadów BIO we własnym zakresie i wpisanie tego sposobu w deklarację. Pamiętajmy, że od stycznia 2021 roku opłata wynosi 31 zł od osoby.
W przypadku kompostowania bio wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% (np. rodzina 4 osobowa – 31 zł od osoby x 4 to daje wynik 124 złote, ale minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 105,40 zł., co daje nam miesięcznie 18,60 zł oszczędności, a rocznie aż 223,20 zł. ).
Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób:
1 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 31 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 26,35 zł.
2 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 62 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 52,70 zł.
3 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 93 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 79,05zł.
4 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 124 zł -pomniejszona o 15% do zapłaty – 105,40 zł.
5 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 155 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 131,75 zł.
6 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 186 zł pomniejszona o 15% do zapłaty – 158,10 zł.
7 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 217 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 184,45 zł.
8 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 248 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 210,80 zł.
9 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 279 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 237,15 zł.
10 osobowe gospodarstwo – opłata bez zniżki 310 zł – pomniejszona o 15% do zapłaty – 263,50zł.
Niestety, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała możliwość skorzystania z ulgi wyłącznie nieruchomościom jednorodzinnym.
Drugim sposobem na zmniejszenie opłat w przyszłości jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i jest to najbardziej korzystne dla naszych kieszeni i dla środowiska.
Obecnie płacimy za tonaż wytworzonych odpadów i produkując coraz więcej, coraz więcej przyjdzie nam za odpady płacić w kolejnych latach.
Nie podchodźmy płacę więcej, żądam więcej – jest np. mniejsza częstotliwość odbioru odpadów z terenów wiejskich w chłodniejszych okresach, a stawki poszły w górę. Na pewno poszłyby jeszcze wyżej jak częściej odpady byłyby odbierane. Nie zapominajmy, że altany śmietnikowe w zabudowie osiedlowej są czasami kilkadziesiąt metrów od siebie, a mieszkańcy zabudowy wielolokalowej nie mają żadnej możliwości pomniejszenia kosztów.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejski