W związkopalnieku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
w Warszawie, związanymi z ustaleniem opłaty podwyższonej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, udostępniamy informację prawną w tym zakresie.

 

  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

  1. Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.
  2. Zawiadomienie o zamiarze podjecia wydobywania (piasku, żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osób fizycznych.