Drukuj

ikona

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nasielsk w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Jakość powietrza w Polsce, szczególnie w miesiącach zimowych, należy do jednych z najgorszych w Europie. Na tak zły stan powietrza składa się wiele czynników, ale najbardziej kluczowym z nich jest emisja zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego. Zanieczyszczenia emitowane są często z niskosprawnych kotłów i pieców, które zasilane są złej jakości wysokoemisyjnym paliwem, co bezpośrednio wpływa na jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. Bardzo istotne jest to, że zły stan powietrza odbija się negatywnie nie tylko na zdrowiu posiadaczy tzw. „kopciuchów”, ale równie szkodliwy jest dla pozostałych osób mieszkających i przebywających w najbliższej okolicy. W związku z powyższym, w interesie całego społeczeństwa lokalnego jest zminimalizowanie wpływu tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji, która pochodzi ze źródeł o wysokości poniżej 40 m nad ziemią.

Bardzo ważnym krokiem przy podjęciu walki o poprawę stanu powietrza atmosferycznego jest inwentaryzacja aktualnej sytuacji, czyli zebranie informacji o stanie technicznym oraz sposobie ogrzewania wszystkich budynków. Zebranie i przeanalizowanie danych umożliwi pozyskanie funduszy na przyszłe inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza, a tym samym wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców.

Przyczyną wykorzystywania tzw. „kopciuchów” jest często niska świadomość społeczna dotyczącą ich szkodliwości dla środowiska, a także brak środków finansowych posiadaczy nieekologicznych źródeł ciepła, uniemożliwiający zainwestowanie w nowocześniejsze urządzenia.

Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych, to nie tylko zmiana paliwa, ale także inne działania, które zmniejszają zużycie energii np. działania termomodernizacyjne, wymiana urządzeń na mniej energochłonne oraz zmiana zachowań użytkowników. Oszczędności finansowe uzyskane przez wykonanie każdego z powyższych typów działań (czasami nawet bezkosztowych lub bardzo niskonakładowych), w połączeniu z dostępnymi dofinansowaniami na wymianę źródeł ciepła, mogą przynieść olbrzymie korzyści dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców gminy.

Gmina Nasielsk w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przygotowuje obecnie inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła, która pozwoli zaplanować działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. Powyższy program ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, ale także wsparcie Gminy w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego (np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej).

W związku z powyższym, bardzo ważne jest zaangażowanie się całego społeczeństwa poprzez przekazanie ankieterom informacji o obecnym stanie budynków oraz potrzebach w zakresie modernizacji obiektów mieszkalnych i usługowych znajdujących się na obszarze Gminy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

mazowsze

 

 

Zadanie pn. ”Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nasielsk” realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.