Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku udostępniamy informację prewencyjną dotyczącą poprawy stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

 

pdf  Informacja prewencyjna