MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór na działanie: ,,Korzystanie przez rolników z usług doradczych”. Umowa o świadczenie usług doradczych jest podpisywana na 3 lata. Doradztwo w zakresie aktualnych wymogów, pomocy przy wypełnianiu dokumentacji i prowadzeniu rachunkowości rolnej jest dla rolnika bezpłatne. W związku z tym, że gmina Nasielsk ma dużo rolników a tylko jednego doradcę, Dyrekcja Oddziału Poświętne oddelegowała kilku pracowników zakładowych do pomocy w realizacji usług doradczych. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o zgłaszanie się do Marii Brzezińskiej pok. 110 w UM w Nasielsku lub telefonicznie pod nr 609 737 172 w godz.8.00-15.00 do dnia 26.02.2019. Liczba usług ograniczona.

Maria Brzezińska

Doradca MODR Warszawa