petals g095678c47 1280❎W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Nasielsku ul. Ogrodowa, ul. Owocowa, ul. Miodowa, ul. Chmielna, ul. Wielokwiatowa, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, Burmistrz Nasielska informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 rok, poz. 2519) podłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej.

❎W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
❎Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie zgodnie ze sztuką budowlaną lub na Państwa zlecenie może dokonać tego Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul Płońska 43 (tel. 23 69 12 364).  
❎W przypadku wykonania przyłączenia we własnym zakresie należy zgłosić się natychmiast do ZGKiM w celu podpisania umowy.
❎W przypadku niewykonania obowiązku, od 1 czerwca br. zostaną wszczęte postępowania administracyjne.
❎Informacje na temat przyłączeń możecie Państwo uzyskać w ZGKiM (Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 69 12 364 wew. 139 lub 143).

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich🌳