krusjpg Poniżej zamieszczamy informacje Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie dotyczącą zgłaszania wypadków.

 

 

 

  1. Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS