informacja1Przedstawiamy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. Szczegóły poniżej:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056101.pdf