informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2174 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Jackowo Dworskie I" o mocy do 1 MW w miejscowości Jackowo Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, zlokalizowanego na działce 147 obręb 0014 Jackowo Dworskie, gm. Nasielsk.