Drukuj

informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2140 znajduje się przedłożony organowi raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW” zlokalizowanej na działce 34/3 obręb Popowo Borowe.