informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2141 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej „Kątne” o mocy wytwórczej do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanej na działce 11 obręb Kątne, gm. Nasielsk.