informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że pod linkiem http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2083 znajduje się przedłożona organowi Karta Informacyjna Przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW” zlokalizowanej na działce 34/1 obręb Popowo Borowe.