IGP9171Gmina Nasielsk od lat sprawuje pieczę nad grobami i cmentarzami wojennymi. W 2018 r. udało nam się uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 20 tys. złotych od Wojewody Mazowieckiego.

 

Opiekujemy się następującymi miejscami:

1. „Kurhan” Mogiła Żołnierzy 1914-1918 zlokalizowana w Cieksynie,
2. Cmentarz z I wojny światowej zlokalizowany w Nasielsku przy ul. Lipowej,
3. Mogiła Tadeusza Wajchta zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Nasielsku przy ul. Cmentarnej,
4. Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Cieksynie,
5. Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Nasielsku przy ul. Cmentarnej,
6. Grób Nieznanego Żołnierza z 1920 r. zlokalizowany na cmentarzu parafialnym w Nasielsku przy ul. Cmentarnej,
7. Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 r. zlokalizowany na cmentarzu parafialnym w Nasielsku przy ul. Cmentarnej.

Zgodnie z obowiązującym terminarzem zlożyliśmy do końca lipca, wnioski do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie na ten cel w 2019 r. Wojewoda Mazowiecki zamierza dofinansować cmentarz przy ul. Lipowej w Nasielsku, w celu upamiętnienia pobytu wojsk napoleońskich w Nasielsku. Profesjonalna firma architektoniczna wyceniła nam prace na ponad 550 tyś. zł. W chwili obecnej trwają rozmowy z firmą o wykonaniu wizualizacji i rozmowy z Urzędem Wojewódzkim o zmniejszeniu zakresu prac i obniżeniu kosztów przy zachowaniu oczekiwanego rezultatu.

 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich