logo Gmina Przyjazna PszczołomMiło nam Państwa poinformować, że ukazał się Raport podsumowujący II edycję Akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom.

 

Gmina Nasielsk w 2018 r. przystąpiła do drugiej edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom. Celem Manifestu było zwrócenie uwagi na problem ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin z całego kraju do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

W związku z przystąpieniem Gminy Nasielsk do ww. akcji, ogłoszone zostały konkursy ekologiczne na: „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”, „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz na „Najładniejszy balkon w Gminie Nasielsk”.

Wśród kryteriów oceny zgłoszeń konkursowych znalazły się zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcenie mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom  (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych).

Burmistrz Nasielska zachęcał również do udziału w akcji szkoły oraz przedszkola z terenu gminy Nasielsk, przesyłając materiały edukacyjne, wśród których znalazły się m.in. scenariusze lekcji dot. pszczół, plakaty i ulotki.

Podczas obsadzania terenów publicznych oraz zakładania rabat kwietnych brane były pod uwagę rośliny dostarczające pokarm zapylaczom.

 pdf22  Raport podsumowujacy akcję Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk  do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom w najbliższym sezonie wegetacyjnym.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich