ARiMR Przypominamy, że dziś (tj. 07.10.2020) upływa termin składania wniosków przez rolników poszkodowanych przez COVID-19. Wnioski należy dostarczyć do biura ARIMR do godziny 15.00.