dzień ziemi

W tym roku obchodzimy już po raz pięćdziesiąty Dzień Ziemi!

Pierwszy, amerykański Dzień Ziemi, obchodzono 21 marca 1970 roku - w dniu równonocy wiosennej na półkuli północnej. Datę obchodów przeniesiono na 22 kwietnia w celu upamiętnienia manifestacji ekologicznej, w której w tym właśnie dniu w 1970 roku wzięło udział aż 20 mln Amerykanów.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzi się dopiero od 1990 roku.
W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Tegoroczne hasło i motyw przewodni to „Działanie na rzecz ochrony klimatu”.

Dzień Ziemi corocznie był  okazją do organizowania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew.

W tym roku z powodu sytuacji epidemiologicznej nie prowadzimy żadnych zorganizowanych akcji.

Jednak każdy z nas może i powinien każdego dnia pamiętać o Naszej Matce Ziemi i starać się żyć jak najbardziej proekologicznie.

Postaramy się żeby akcja sprzątania, czy sadzenia drzew została przeprowadzona w innym terminie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich