friends 1149841 640Gmina Nasielsk ponosiła następujące koszty w poszczególnych latach na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi 🐶🐱 w tym: na kastrację, sterylizację umieszczenie w schronisku, odłowienie, pomoc weterynaryjną zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach leczenie:

 

 

☑️2015 rok - 47.575,91 zł
☑️2016 rok - 45.790,32 zł
☑️2017 rok - 44.015,50 zł
☑️2018 rok - 50.420,34 zł

➡️W roku 2018 Gmina Nasielsk zakupiła kojce za 3600 zł dla zwierząt oraz udostępniła miejsce w Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Nasielsku na tymczasowe przetrzymywanie zwierząt oczekujących na adopcję.

➡️W 2019 rok na dzień 13.11.2019 r. Gmina Nasielsk wydała : 64.773,24 zł.

➡️Dodatkowo Gmina Nasielsk zgodnie z Umową nr 83/u/2019 z dnia 26.02.2019 r. o Realizacji Zadania Publicznego w Ramach Inicjatywy Lokalnej przekazała Stowarzyszeniu Na Rzecz Ochrony Zwierząt "Nasielsk" 10 000,00  zł na kastrację + czipowanie + szczepienie psów/kotów właścicielskich rodzin o trudnej sytuacji finansowej, we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej.

➡️Łączne koszty poniesione w 2019 roku na dzień 13.11.2019 r.: 74.773,24 zł.

➡️Gmina Nasielsk na bezdomne zwierzęta w latach 2015-2019 wydała: 266.175,31 zł.

➡️Gmina Nasielsk w latach 2016-2019 miała podpisana umowę z Fundacją Ochrony Środowiska Chrcynno, 05-190 Chrcynno na umieszczanie bezpańskich psów w schronisku.

➡️Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt "Nasielsk” działa od lutego 2018 wykonuje zadania w zakresie ochrony zwierząt i zapobiega ich bezdomności. Zajmuje się wyławianiem, transportem, opieką codzienną, szukaniem właścicieli, nowych domów, weryfikacją domów i adopcją.

➡️Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt "Nasielsk” wykonuje swoją pracę bezpłatnie w ramach wolontariatu, jedyną kwotą jaką otrzymało od Gminy Nasielsk jest kwota 10.000,00 zł.