162578746 1578402442359977 6441486469551593937 oW dniu 19.03.2021r. (piątek) pojemniki na odpady zmieszane-resztkowe i tworzywa sztuczne będą dostarczone do mieszkańców miejscowości: Lubomin, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włościańskie.
Jeżeli podawana jest informacja, że pojemniki będą dostarczane danego dnia dla danej miejscowości, a tego dnia Firma Błysk Bis nie dotrze do tej miejscowości, to w tej miejscowości pojemniki będą rozwożone dnia następnego.
Pojemniki dla nieobecnych w sołectwach będą pozostawiane u Sołtysów tych miejscowości.