srowW dniu 18.03.2021 r. pojemniki na odpady zmieszane-resztkowe i tworzywa sztuczne będą dostarczone do mieszkańców miejscowości: Konary, Malczyn, Chlebiotki, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie.