srowW dniu 17.03.2021 r. pojemniki na odpady zmieszane-resztkowe i tworzywa sztuczne będą dostarczone do mieszkańców miejscowości: Pianowo Daczki, Pianowo Bargły, Kędzierzawice, Głodowo Wielkie, Andzin, Kosewo.