informacja srow fb W dniu 10.04.2021r. pojemniki na odpady zmieszane-resztkowe i tworzywa sztuczne będą dostarczone do mieszkańców miejscowości: Paulinowo i Budy Siennickie (część miejscowości która nie otrzymała pojemników).