W informacja srow fbdniu 08.04.2021r. pojemniki na odpady zmieszane-resztkowe i tworzywa sztuczne będą dostarczone do mieszkańców miejscowości: Żabiczyn i Lorcin.