logo funduszBurmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2018 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  37.079,70 netto. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 47 posesji, w łącznej ilości ok. 126,81 Mg.

 

 

azbest 20182

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich