IMG 0273Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk” i „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Na powyższe zadania udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  1. 20 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk”,
  2. 10 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza w Gminie Nasielsk”.

Dofinansowanie w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” mogło wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich