logo wfosigwBurmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2019 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 38.788,43 netto, z czego 19.394,21 zł (50%) wynosi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadanie zostanie usunięte i przekazanie do unieszkodliwienia ok. 126,255 Mg wyrobów zawierających azbest.

Tablica azbest 2019

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich