Drukuj

informacja

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu OZ-1 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego". Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 4 marca 2019 roku. Niestety zmieniły się zasady dofinansowania i nie będzie ono wynosiło 80% jak w roku ubiegłym, a do 50 % dofinansowania w roku obecnym.

 

Wobec powyższego dopłatę w wysokości minimum 50% będzie musiał ponieść każdy właściciel nieruchomości, który występuje o dofinansowanie.

Nie wiemy jaki będzie koszt usługi odbioru, czy usługi demontażu i odbioru, gdyż firmę wykonująca usługę, wyłonimy w terminie późniejszym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych.

Dla orientacji w ubiegłym roku wynosiły one ok. 300 zł za odbiór tony azbestu, natomiast z demontażem ok. 500 zł. Do wyliczeń przyjmujemy, że 1m2 to waga ok. 15 kg.

Przypominamy, że demontaż azbestu z dachu należy zgłosić do Wydziału Architektury i Budownictwa, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (parter, pokój nr 18).

Informujemy, że w przypadku wymiany dachu, to po demontażu azbestu beneficjent musi w 100% ponieść koszty pokrycia nowym materiałem. Zgodnie z krajowymi przepisami w tym zakresie wszystkie wyroby z azbestu muszą zostać zutylizowane do 2032 roku.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich