informacja srow fbInformujemy Państwa, że w dniu wczorajszym tj. 12 kwietnia Rada Miejska w Nasielsku, na wniosek Burmistrza Nasielsk, który zabezpieczył kwotę w budżecie na ten cel, podjęła uchwałę o dofinansowaniu do wymiany użytkowanych źródeł ciepła.

Ze środków budżetu Gminy Nasielsk będą udzielane dotacje na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę kotłów na:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie olejowe;

3) ogrzewanie elektryczne;

4) pompy ciepła;

5) kotły na paliwa stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe spełniające wymagania ekoportalu.

 

Przewidziana kwota dotacji wynosi:

1) Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

2) Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

3) Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

4) Dla budynku usługowego - 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

5) Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania – 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

 

Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji do wymiany kotła, muszą pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed zakupem nowego kotła muszą złożyć wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO i dopiero po weryfikacji wniosku i po podpisaniu umowy można zakupić i wymienić źródło ciepła.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w trzech naborach, gdyż datacja przewidziana jest na lata 2021-2023.

w ciągu roku tj.:

1. pierwszy nabór: 01-28 lutego,

2. drugi nabór: 01-31 maja,

3. trzeci nabór: 01-31 sierpnia.

W bieżącym roku będą tylko dwa nabory: 04.05-31.05 i drugi 01-31 sierpnia.

 

WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO w chwili obecnej jest w opracowywaniu.

Poinformujemy Państwa kiedy taki wniosek będzie można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Elektronowa 3. Postaramy się, żeby po kilka sztuk wniosków dotarło też do Sołtysów poszczególnych sołectw. Będziemy Państwa informować też na bieżąco poprzez Nasielski Informacyjny System SMS. Zachęcamy do zapisania się: https://nasielsk.pl/aktualnosci/system-powiadomien-sms

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (prosić kierownika Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich), telefonicznie: 23 69 33 108, e-mail: