ulotka 1W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Miejski w Nasielsku przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

 

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców Gminy Nasielsk. Burmistrz Nasielska apeluje, by dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Płońskiej 43
w Nasielsku.
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in.:
•    tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
•    tlenek azotu powodujący uszkodzenia płuc,
•    pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
•    dioksyny, które powodują choroby nowotworowe,
•    dwutlenek siarki, powodujący trudności z oddychaniem i będący przyczyną kwaśnych deszczy,
•    chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny,
•    cyjanowodór tworzy z wodą kwas pruski.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.


Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Czego nie można spalać w piecu?
    odpadów plastikowych i butelek po napojach,
•    worków foliowych,
•    zużytych pieluch jednorazowych,
•    ubrań, szmat, obuwia,
•    zabawek,
•    gazet kolorowych,
•    opon,
•    odpadów z tworzyw sztucznych,
•    płyt laminowanych
•    płyt wiórowych,
•    ram okiennych z drewna i plastiku,
•    podkładów kolejowych,
•    mebli,
•    drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego
•    zmieszanych odpadów komunalnych.

ulotka23ulotka3

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne – „ Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31”. Art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina może przeprowadzać kontrole palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Przypominamy, że corocznie ok. 45 tys. Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu. Koszty leczenia nas wszystkich, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza znacznie przekraczają oszczędności uzyskane na spalaniu odpadów lub niedozwolonych, złych jakościowo paliw.

ulotka5ulotka4

 

Przypominamy również, że od 1 lipca br. wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej.

Uchwałą nr 162/17 z 27 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

plakat zakaz palenia1
Pamiętaj - "NIE PAL ŚMIECI I ODPADÓW BO TRUJESZ SIEBIE I SWOICH SĄSIADÓW" – hasło z nagrodzonej pracy w XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!”

 

 pdf22 Ulotka Zdrowe Mazowsze
 pdf22  Ulotka Mazowiecka Uchwała Antysmogowa
 pdf22  Zakaz spalania paliw

 

Ulotka "Nie dokładaj głupoty do pieca" - praca nagrodzona w XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego Autor Piotr Wyrębski 12 lat, Szkoła Podstawowa Nr 3, im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Głowackiego 47, 05-071 Sulejówek

Ulotka "Nie pal śmieci i odpadów bo trujesz siebie i swoich sąsiadów" - praca nagrodzona w XIV edycji Konkursu Ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego Autor Antoni Marciniak 10 lat, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego, ul. Polna 8, 08-300 Sokołów Podlaski

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich