gleba W związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie w roku 2019" informujemy, że obowiązuje konieczność wykonania badań gleby, aby otrzymać dofinansowanie.

Pudełka na próbki gleby dostępne będą od dnia 14 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro, pok. 201). Podajemy również telefon kontaktowy do przedstawiciela Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej, która będzie wykonywała analizy z pobranych prób gleby.

- Pan Tomasz Piątkowski tel. 607575486

Będzie również możliwość pozostawienia pobranych prób w Urzędzie Miejskim lub przekazanie bezpośrednio Panu Piątkowskiemu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje :https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/photos/a.430245930508973/1109385935928299/?type=3&theater