informacja1Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Odpowiedzi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adresy: , w terminie do 20 lipca br.

 

 pdf  Ankieta - poznanie opinii mieszkańców Mazowsza na temat ich krajobrazu pospolitego