ważna informacjaSzanowni Państwo,

przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
‼️Uwaga‼️ Deklarację muszą złożyć również właściciele/zarządcy budynków niemieszkalnych (tzn. lokale handlowo-usługowe, lokale biurowe, szkoły itp.), w których znajduje się źródło ciepła.

❎ Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

❎ Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych (Deklaracja A) oraz niemieszkalnych (Deklaracja B) w formie elektronicznej pod linkiem:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701&fbclid=IwAR0NdsW6YaDdcrlpuLNEYsFbLYpQDuQRgAO2-P2y7na5eWlgVrSDICJAS9M

❎Logowanie do aplikacji gdzie składa się deklarację:
https://ceeb.gov.pl/

Po kolei klikamy:
☑️Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację (na granatowym tle)

Wybierz sposób logowania:
- Profil Zaufany,
- e- dowód,
- przez bankowość elektroniczną.

☑️Wypełniać deklarację A (mogą zostać puste pola, jak czegoś nie wiemy)

☑️Klikamy po kolej „dalej” do „Złóż deklarację”.

☑️Klikamy w Złóż deklarację – system pyta o kolejne potwierdzenie składania, trzeba kliknąć w „TAK ZŁÓŻ”.


Druki wersji papierowej (do pobrania w punkcie podawczym na parterze budynku) można złożyć w Urzędzie Miejskim, gdzie pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich służą pomocą przy wypełnieniu deklaracji, a także wprowadzają złożoną deklarację do elektronicznej bazy CEEB.

 pdfmały  Deklaracja dotycząca żródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)
 pdfmały  Deklaracja dotycząca żródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)

 

❎Aby ułatwić możliwość weryfikacji, czy Państwa deklaracja została złożona i wprowadzona do systemu, GUNB wprowadził nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację, w której można sprawdzić, czy na dany punkt adresowy została złożona deklaracja.

❎Sprawdź swoją deklarację pod adresem: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify


Pomoc telefoniczna: 23 69-33-077,
mailowo:

🌳Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 🌳