W związku z wystąpieniem w powiecie legionowskim dwóch potwierdzonych przypadków zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF) u dwóch sztuk padłych dzików, przypominamy zasady postępowania dla hodowców trzody chlewnej.

Choroba nie stwarza zagrożenia dla ludzi, wrażliwe na wirus ASF są dziki i trzoda chlewna.

Właściciele hodowli trzody chlewnej muszą zwracać szczególną uwagę na wszelkie niepokojące objawy wskazujące na wystąpienie ASF, tj. wzrost temperatury ciała do 41 – 42°C, brak poprawy przy leczeniu antybiotykami, sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, wybroczyny na skórze, duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, upadki bez innych objawów. W przypadku ich wystąpienia, hodowca powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii pozostawiając zwierzęta w miejscu przebywania, nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu.

Więcej informacji na stronach MUW (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/afrykanski-pomor-swin-a/32927,Afrykanski-Pomor-Swin.html).

oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim

pdf   Apel do hodowców trzody chlewnej
 pdf  Ulotka ASF

Uwaga!

W przypadku znalezienia martwego dzika prosimy zgłaszać ten fakt do WIS w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 22 775 22 27 lub do Urzędu Miejskiego w Nasielsku  – tel. 23 69 33 077.

Na prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku udostępniamy informację prewencyjną dotyczącą poprawy stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.

 

pdf  Informacja prewencyjna

Informujemy, że w związku z planowanym w 2018 roku złożeniem wniosku przez Gminę Nasielsk do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” obowiązkowymi załącznikami do deklaracji chęci udziału w programie będą:

 1. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wymianę źródła ogrzewania (lub podpisanie druku deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli),
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością,
 3. Oferta cenowa i dokumentacja techniczna wybranego kotła. Zakup kotłów będzie realizowany przez Gminę Nasielsk na podstawie Prawa zamówień publicznych,
 4. W przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy- wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  UWAGA!
  W przypadku, gdy na dotychczasowych pozwoleniach istnieją rozbieżności np. zmiana nr porządkowego nieruchomości, należy załączyć pisemne wyjaśnienia.

INFORMACJA

Osoby, które nie posiadają pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku – informujemy, że termin uzyskania pozwolenia wynosi maksymalnie 65 dni.

Nabór deklaracji do programu będzie trwał prawdopodobnie do ok. połowy stycznia – w 2017 roku WFOŚIGW zamknął nabór wniosków od jednostek samorządowych już w lutym.

W przypadku braku jakichkolwiek dokumentów – deklaracja pozostanie bez rozpatrzenia.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza mającą na celu poprawę jakości powietrza na terenie województwa, która weszła w życie 11 listopada br.

Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

 • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012);
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę taką mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że  ich piece spełniają określone w  uchwale wymagania.

Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

 

Uchwała 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html

 

Gmina Nasielsk w 2018 roku jak corocznie zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie na wymianę kotłów. Dofinansowanie dotychczas wynosiło 75% ceny zakupu kotła wraz z zasobnikami oraz czujnikiem tlenku węgla- nie więcej jednak niż 5 tys. złotych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w styczniu 2018 r. tel. 23 6933101; osobiście: II piętro, pokój 206 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w  dniu 30 stycznia 2017 r. Gmina Nasielsk wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania pn. „Remont miejsca upamiętnienia „Żołnierzy Niezłomnych” w Popowie Borowym” w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W dniu 31 lipca 2017 r. podpisano umowę na w/w zadanie i otrzymano dotację w wysokości 10 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 000,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nasielsku.

 

tablica