segregacja odpadowlogoPo raz kolejny zachęcamy wszystkich Państwa, którzy przekazujecie odpady wyłącznie jako zmieszane do zmiany deklaracji i przystąpienia do segregowania odpadów. Przypominamy, że w ramach wnoszonej niższej opłaty możecie Państwo przekazywać nie tylko odpady segregowane, ale również odpady zmieszane – w odpadach zmieszanych nie może być odpadów, które można poddać recyklingowi lub odzyskowi.

Zachęcamy przede wszystkim do ograniczenia ilość wytworzonych ogólnie odpadów, zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

W interesie mieszkańców leży przede wszystkim żebyśmy mieli jak najmniej odpadów zmieszanych, które muszą trafić wszystkie do wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami dla Województwa Mazowieckiego instalacji.

Instalacje położone blisko naszej gminy mają bardzo ograniczone moce przerobowe. Natomiast instalacje położone w Warszawie lub w jej okolicach mogą przyjąć nasze odpady zmieszane, ale za dwukrotnie wyższą cenę.

Gmina od 2019 roku zwiększyła opłaty dla Firmy Błysk Bis za odbiór odpadów, ale nie podniosła opłat dla mieszkańców. Jako jedyna gmina w okolicy pozostaliśmy przy stawkach z 2018 roku, czyli 9 zł za segregowane i 18 zł za zmieszane. Stawki w sąsiednich gminach wynoszą najczęściej 20zł. za odpady segregowane i 40 zł. za odpady zmieszane. Będziemy się starali pozostać przy starych stawkach jak najdłużej, ale nie możemy obiecać, że jeżeli ilości odpadów zmieszanych nie ulegną zmniejszeniu Rada Miejska nie będzie zmuszona podjąć nowej uchwały, która zwiększy stawki opłat za odbiór odpadów.

Informujemy również, że rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której opłaty za odpady zmieszane przewidziane są jako czterokrotność opłaty za odpady segregowane.

Informujemy, że z danej nieruchomości może być złożona tylko jedna deklaracja – na segregowane ( niższa stawka opłat od osoby), lub zmieszane (wyższa stawka opłat od osoby), decyduje o tym właściciel nieruchomości i składa jedną deklarację za wszystkie osoby zamieszkujące na danej nieruchomości.

Zmiany deklaracji można dokonać pocztą (druk deklaracji), lub osobiście w pokoju nr 201( II piętro). Przy zmianie deklaracji otrzymujecie Państwo również zestaw worków na odpady segregowane.

Poniżej przypominamy zasady segregacji:

segregacja jpg

informacjaNadleśnictwo Płońsk przesyła informację o trwających konsultacjach publicznych projektu nr 1 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC.

Konsultacje trwają do 5.03.2019 roku i są dostępne pod adresem:

 https://pl.fsc.org/pl/certyfikacja-fsc/rewizja-krajowego-standardu-gospodarki-lesnej-fsc/konsultacje-publiczne-projektu-nr-1-krajowego-standardu-gospodarki-lesnej-fsc

informacjaObwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 i budowie podziemnego zbiornika magazynowego gazu propan-butan o pojemności 50 m3 na działce o nr ewid. 2595/4 obręb ewidencyjny 141404_4.0001 położonej w Nasielsku przy ul. Elektronowej”.

informacjaPoniżej zamieszczamy komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 27 stycznia 2019 r. o złej jakości powietrza.

ulotka 1Spotykamy się ze skargami mieszkańców naszej gminy na sąsiadów, którzy „kotłują” w piecu, że nie można oddychać. Najczęściej skarżący pragną pozostać anonimowi. Bo nie myślcie sobie Państwo, że zwrócenie uwagi sąsiadowi, że jego dym odbiera nam zdrowie i życie spotka się ze zrozumieniem, wręcz przeciwnie napiętnowany zostanie ten „roszczeniowy donosiciel”.