Drukuj

informacjaDo tut. organu wpłynął wniosek dotyczący uzyskania decyzji środowiskowej od firmy FIABILA POLSKA Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie; ul. Wolumen 6/73; 01-912 Warszawa przewiduje adaptację nieruchomości zlokalizowanej w Nasielsku przy ul. Elektronowej 5, w celu uruchomienia w niej procesu konfekcjonowania lakierów do paznokci.

 

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował:

- montaż 14 linii do konfekcjonowania lakierów,

- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z poszczególnych kabin rozlewu lakierów,

- montaż centrali nawiewno-wywiewnej wyposażonej w filtr węglowy, zapewniający skuteczną redukcję lotnych związków organicznych o sprawności redukcji co najmniej 95%,

Większość tych prac będzie realizowana  wewnątrz istniejącego budynku i  polegać będzie m.in. na:

- wykonaniu: podłoży pod linie konfekcjonowania, wyciągów nad kabinami rozlewu lakierów,

- montażu urządzeń redukujących emisję do powietrza, centrali wentylacyjno – nawiewno-wywiewnych, tłumików  redukujące emisję hałasu. Oprócz tego zakres prac obejmować będzie wykonanie nawierzchni jezdnych, parkingów w większości z kostki na podbudowie betonowej i tzw. eko – chodniki.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie działki oznaczone w ewidencji gruntów następującymi numerami: 2595/19, 2595/20, 2595/6, 2595/15, 2595/16,2595/9, 2595/10, 2595/12, 2595/17, 2695/18, 2595/14 obręb geodezyjny 0001 Miasto Nasielsk przy ul. Elektronowej 5 o łącznej powierzchni około 23 532 m2.

W budynku planowane jest prowadzenie konfekcjonowania lakierów do paznokci polegające na porcjowaniu (przepakowywaniu) na 14 automatycznych liniach gotowych lakierów z opakowań zbiorczych do opakowań jednostkowych, a także etykietowaniu, pakowaniu w opakowania bezpośrednie, pośrednie i transportowe.

Całość urządzenia do rozlewu znajdować się będzie w szczelnej kabinie, wyposażonej w wyciąg oraz instalację do mycia linii, system wkładania pędzelków i zakręcania buteleczek.

Przewiduje się pracę na 3 zmiany przez 5 dni w tygodniu, łącznie przez 250 dni w roku.  Planowane zatrudnienie wyniesie ogółem 147 pracowników, w tym 108 pracowników produkcyjnych.

Procedura jest na początkowym etapie, wszystkie informacje zamieszczane były i będą na stornie urzędu oraz na BIP ie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich