Wspólny system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów. W celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności udostępniamy materiały informacyjno-promocyjne w w/w zakresie przygotowane przez Ministerstwo Środowiska:

pdf   Przewodnik po wspólnym systemie segregacji odpadów

 

Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku  przy ul. Płońskiej 43, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

KTO ZAPEWNIA POJEMNIKI NA ODPADY?

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie swojej posesji we własny (prywatny) pojemnik lub w worki na zmieszane odpady komunalne. Zestawy worków na odpady segregowane otrzymujecie Państwo bezpłatnie przy pierwszym odbiorze odpadów , a potem za każdym razem na wymianę (tylko te osoby, które zadeklarowały segregację odpadów). Przy pierwszym odbiorze otrzymacie Państwo również ulotkę informacyjną o zasadach segregacji.


ILE PŁACIMY ZA ODPADY?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów: