KTO ZAPEWNIA POJEMNIKI NA ODPADY?

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie swojej posesji we własny (prywatny) pojemnik lub w worki na zmieszane odpady komunalne. Zestawy worków na odpady segregowane otrzymujecie Państwo bezpłatnie przy pierwszym odbiorze odpadów , a potem za każdym razem na wymianę (tylko te osoby, które zadeklarowały segregację odpadów). Przy pierwszym odbiorze otrzymacie Państwo również ulotkę informacyjną o zasadach segregacji.


ILE PŁACIMY ZA ODPADY?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów:

Pszok

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul. Płońska 43 w Nasielsku

Czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00.